Revize a znalecké posudky nemovitostí

Naše společnost zajišťuje...

provádění následujících druhů revizí a funkčních zkoušek:

 • revizi elektroinstalací
 • revizi hromosvodů a LPS
 • revizi elektrických nářadí a spotřebičů
 • funkční zkoušky nouzového osvětlení
 • funkční zkoušky zabezbečovacích systémů (EZS)
 • roční kontroly provozuschopnosti elektrické požární signalizace (EPS)
 • revizi požárních uzávěrů
 •  

  Dále pro Vás zpracujeme znalecký posudek z oblasti, odhady nemovitostí - stavby obytné, stavby průmyslové, který slouží pro potřeby úřadů, bank, soudů, obchodních společností ...

  znalecký posudek je podklad pro:

 • stanovení daně z převodu nemovitosti
 • stanovení daně darovací
 • stanovení daně dědické
 • vklady majetku do obchodních společností
 • potřeby restitucí
 • vypořádaní SJM (Společné jmění manželů)
 • potřeby exekutorských úřadů a správců konkurzních podstat
 • určení obvyklého nájemného