Monolitické konstrukce

Jedná se převážně o ...

 • monolitické skelety
 • základové konstrukce
 • nosné i opěrné stěny
 • monolitické stropy
 • pohledové betony
 • sloupy
 • průvlaky
 • věnce
 • překlady
 • a řadu dalších konstrukcí...
 • Monolitické konstrukce provádíme pomocí systémového bednění renomovaného výrobce bednicích systémů PERI. Při realizacích využíváme kvalitní výztuž a moderních technologií bednění, ukládání a ošetřování betonové směsi tak, aby v každém okamžiku výstavby byly dodrženy nejvyšší požadavky na přesnost a kvalitu díla. Všechny konstrukce lze provést i jako pohledové.

  Nabízíme i variantní přepracování projektové dokumentace z prefabrikovaných konstrukcí na monolitické, včetně statického výpočtu autorizovaným statikem, pro porovnání cenových nabídek.