Elektro

Naše aktivity jsou zaměřeny především na zákazníky v následujících oblastech...

 • budovy (kancelářské budovy, hotely, banky, obchodní centra, nemocnice)
 • průmyslové budovy (skladové haly, výrobní závody)
 • bytová výstavba (bytové komplexy, multifunkční budovy, rodinné domy)
 • dopravní infrastruktura (veřejné osvětlení, inženýrské sítě)
 • ekologické systémy - systémy efektivního využívání energie (systémy vytápění, technické zabezpečení budov, spalovny, skládky, ČOV)
 • ostatní infrastruktura
 • Nabízíme:

  Silnoproudé instalace v budovách...

 • přípojky vn, nn, trafostanice, systémy zajištěného napájení (dieselgenerátory, UPS)
 • vnitřní rozvody nn, soustavy vyrovnání potenciálu, zásuvkové rozvody a systémy vnitřního i vnějšího osvětlení včetně systémů řízení osvětlení
 • Slaboproudé systémy v budovách...

 • telefonní přípojky a rozvody
 • metalické i optické datové sítě
 • strukturované kabeláže
 • zabezpečovací systémy
 • systémy elektrické požární signalizace
 • uzavřené televizní okruhy (CCTV) a televizní rozvody
 • anténní systémy
 • systémy centrálního času
 • vstupní kartové systémy
 • systémy hlídání hladiny CO v prostorech garážování vozidel
 • informační systémy
 • komplexní systémy řízení velkých budov
 • Technické vybavení velkých budov...

 • systémy MaR, řízení a ovládání topení a klimatizace, systémy s tepelnými čerpadly
 • Oblast infrastruktury...

 • výstavba místních telekomunikačních sítí, systémů veřejného osvětlení, dopravní signalizace a značení
 •